Religia na Dominikanie

Dominikana, podobnie jak Polska, jest krajem o głęboko zakorzenionej tradycji chrześcijańskiej, głównie katolickiej. Jednakże na przestrzeni lat, podobnie jak w innych częściach świata, obserwujemy znaczące zmiany w strukturze wyznaniowej społeczeństwa dominikańskiego.

Dominująca religia: Katolicyzm

Konstytucja Dominikany gwarantuje wolność wyznania, ale konkordat ze Stolicą Apostolską formalnie ustanawia katolicyzm jako religię państwową, co wiąże się z szeregiem przywilejów dla Kościoła katolickiego. Przykłady tych przywilejów to finansowanie wydatków na administrację i budowy, zwolnienia z opłat celnych oraz wyjątki wizowe. Pomimo dominującej pozycji katolicyzmu, jego rola w społeczeństwie zmniejsza się.

Wzrost protestantyzmu

Zgodnie z badaniami Latinobarometru z 2019 roku, 49% mieszkańców Dominikany to katolicy, w porównaniu z 55% w 2016 roku i 68% w 2008 roku. W tym samym czasie liczba protestantów wzrosła z 12% w 2008 roku do 26% w 2019 roku. Protestantyzm, zwłaszcza ruch zielonoświątkowy, zyskuje na znaczeniu, przyciągając coraz większą liczbę wyznawców dzięki dynamicznym i zaangażowanym wspólnotom.

Inne religie i wyznania

W Dominikanie istnieje także mała społeczność muzułmańska, licząca od 2000 do 2500 osób, oraz społeczność żydowska, skupiająca około 350 osób, głównie w Santo Domingo. Istnieją również niewielkie grupy buddystów, hinduistów i bahaistów. Imigranci z Haiti, stanowiący znaczną grupę w kraju, są głównie chrześcijanami (katolikami, protestantami, adwentystami dnia siódmego), choć niektórzy praktykują voodou i inne wierzenia afro-karaibskie.

Historia kościoła katolickiego na Dominikanie

Katolicyzm ma długą historię na Dominikanie, sięgającą 1493 roku, kiedy to ojciec Buyl założył pierwsze biskupstwa, kościoły i klasztory. Katedra Santo Domingo, zbudowana w latach 1510-1540, jest pierwszą katedrą w obu Amerykach i wciąż pełni ważną rolę w życiu religijnym kraju.

Współczesne miejsca kultu

Znanym miejscem pielgrzymek jest katedra w Higüey, otwarta w 1971 roku, dedykowana Matce Boskiej z La Altagracia, patronce Dominikany. Co roku 21 stycznia pielgrzymi z całego kraju odwiedzają to miejsce, aby oddać hołd patronce Dominikany. Ważnym wydarzeniem w historii kościoła na Dominikanie była podróż apostolska Jana Pawła II w 1992 roku, która stanowiła uwieńczenie obchodów Pięćsetlecia Ewangelizacji Ameryki Łacińskiej.

Dominikana a Polska

Podobieństwa kulturowe i religijne pomiędzy Dominikaną a Polską są istotne, ponieważ oba kraje mają głębokie korzenie chrześcijańskie. Katolicyzm, choć nadal dominujący, ustępuje miejsca rosnącym ruchom protestanckim. Wspólne wartości chrześcijańskie sprawiają, że Polacy mogą czuć się duchowo blisko z Dominikańczykami, co ułatwia wzajemne zrozumienie i akceptację.

Jakie są religie afro-dominikańskie i ich znaczenie?

Należy przywołać tutaj haitańskie Vodou, jego korzenie w afrykańskich religiach tradycyjnych, jego rolę w uzyskaniu niepodległości przez Haiti oraz jego ewoluujące relacje z Kościołem katolickim i rządem Haiti.

Jakie są główne święta religijne w Republice Dominikańskiej?

Główne święta religijne w Republice Dominikańskiej to:

 1. Semana Santa (Wielki Tydzień) – ma to miejsce tydzień przed Wielkanocą, kiedy firmy są zamknięte, Dominikańczycy gromadzą się na plażach, a sporty wodne są w większości zabronione. Jest to ważny czas na wakacje i wymaga wcześniejszej rezerwacji.
 2. Espiritu Santo – obchodzone 3 maja w barrio Villa Mella w Santo Domingo, gdzie społeczność honoruje swoje afrykańskie dziedzictwo rytmami bębnów na cześć najważniejszego bóstwa Kalunga.

Jakie są godne uwagi przykłady architektury kościelnej w Republice Dominikańskiej?

Godne uwagi przykłady architektury kościelnej w Republice Dominikańskiej obejmują:

 1. Catedral Primada de América: Najstarsza funkcjonująca katedra w obu Amerykach, znajdująca się w Zona Colonial w Santo Domingo. Jej budowa rozpoczęła się w 1514 roku i prezentuje styl barokowy, romański, gotycki i renesansowy.
 2. Capilla de la Tercera Orden Dominica (Kaplica Trzeciego Zakonu Dominikańskiego): Zbudowana w 1729 roku, ta kolonialna budowla w Santo Domingo pozostaje w pełni nienaruszona i posiada pełną wdzięku barokową fasadę. Chociaż nie jest otwarta dla ogółu społeczeństwa, jest używana przez biuro arcybiskupa Santo Domingo.

Ponadto w całym kraju znajdują się kościoły i budynki z początku XVI wieku pozostawione przez hiszpańskich kolonizatorów.

Jak katolicyzm stał się dominującą religią w Republice Dominikańskiej?

Przybycie europejskich odkrywców i kolonizatorów, takich jak Krzysztof Kolumb i późniejsze hiszpańskie rządy kolonialne, odegrały znaczącą rolę we wprowadzeniu i ustanowieniu katolicyzmu w regionie. Hiszpańskie systemy kolonialne przyniosły ze sobą swoją religię i narzuciły ją rdzennej ludności, co było powszechną praktyką w erze europejskiej kolonizacji.

Jakie jest znaczenie festiwalu Altagracia Day?

Dzień Altagracia jest ważny, ponieważ tysiące ludzi udaje się do Bazyliki Nuestra Señora de la Altagracia, aby złożyć wzruszający i intensywny hołd Dziewicy z Altagracia.

Jakie cechy architektoniczne wyróżniają kościoły z epoki kolonialnej na Dominikanie?

Kościoły z epoki kolonialnej na Dominikanie wyróżniają się różnymi cechami architektonicznymi, w tym:

 1. Barokowe ołtarze: Misterne ołtarze wyrzeźbione z tropikalnego drewna liściastego, widoczne w niektórych kościołach.
 2. Fasady barokowe: Pełne wdzięku barokowe fasady, takie jak ta w Capilla de la Tercera Orden Dominica.
 3. Style gotycki, romański i renesansowy: Elementy tych stylów architektonicznych, które były popularne w Europie w czasach kolonialnych.
 4. Portale w stylu renesansowym: Proste, surowe portale w stylu renesansowym, takie jak ten znaleziony w kościele zbudowanym w 1552 roku.
 5. Unikalne elementy konstrukcyjne: Godne uwagi elementy, takie jak ambona podtrzymywana przez wężowego demona w jednym z kościołów.
 6. Struktury kolonialne: Wykorzystanie struktur, które pozostały w pełni nienaruszone z okresu kolonialnego, takich jak Capilla de la Tercera Orden Dominica.

Cechy te odzwierciedlają wpływ europejskich trendów architektonicznych oraz adaptację lokalnych materiałów i stylów.

W jaki sposób festiwale religijne odzwierciedlają różnorodność kulturową Republiki Dominikańskiej?

Warto tu wspomnieć przede wszystkim o festiwalach muzycznych i tanecznych, w szczególności festiwalach merengue, oraz działaniach kulturalnych związanych z różnymi społecznościami, w tym Cocolos i ich charakterystyczną kulturą muzyczną i taneczną. Wspomniane wydarzenia, takie jak Festiwal Merengue i Karnawał, podkreślają bogate tradycje kulturowe kraju, ale nie obejmują wyraźnie festiwali religijnych.

Jakie są słynne kościoły i katedry do odwiedzenia w Republice Dominikańskiej?

Niektóre słynne kościoły i katedry do odwiedzenia w Republice Dominikańskiej obejmują:

 1. Catedral Primada de América w Santo Domingo, najstarsza funkcjonująca katedra w obu Amerykach.
 2. Capilla de Nuestra Señora de los Remedios (Kaplica Matki Bożej Uzdrowienia).
 3. Iglesia de San Miguel (Kościół Michała Archanioła).
 4. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen (Kościół Nuestra Señora del Carmen**).